این کیک را حتما امتحان کنید کاملا رژیمی میباشد .
دستور تهیه نزهت سادات قشمی عزیز
نوش جان