شما میتوانید  این کوفته را برای شب یلدا تهیه کنید
دستور تهیه الهام وفا پیشه عزیز
نوش جان