لازانیا که همون لازانیاست، فقط چیدمانش قرتیه و یکم هم وقتگیرتر..ولی خوردنش راحتتره به خاطر لقمه ای بودنش

دستور تهیه معصومه هاشمی عزیز
نوش جان