خیلی سینه مرغ با این روش خوشمزه میشه حتما امتحان کنید.
دستور تهیه ساناز انصاری عزیز
نوش جان