کنار این غذا زیتون پرورده خیلی میچسبه.
دستور تهیه پریزاد شمس عزیز
نوش جان