تزیین روی سالاد ابتکاری هست و به دلخواه .
دستور تهیه رویا اژدری عزیز
نوش جان