با این خمیر میتوانید انواع پیتزا را درست کنید .
دستور تهیه عطیه رستگاری عزیز
نوش جان