Archive for May 2017

داستان خواب گلسرخ در پخت و پز قسمت چهل و نهم

  نویسنده :چیستا یثربی منتشر :سهیلا ابراهیمی کانال تلگرام سوت داور ؛ هنوز در گوشم بود… دیگر نه مردم را می دیدم ؛ نه چیزی می شنیدم… حتی رقیبم را نمی دیدم ! می دانستم که فرید ؛ مینا ، مریم و عسل را سوار موتورش کرده و پا به پای ما می آیند و […]

داستان خواب گلسرخ در پخت و پز قسمت چهل و نهم

  نویسنده :چیستا یثربی منتشر :سهیلا ابراهیمی کانال تلگرام   فرید آمد ؛ رفتارش خجالتی تر از آن بود که حدس می زدم ؛ اما چشم های شیطانی داشت ؛… من به اینجور آدم ها می گویم : بچه تخس ! حالا ؛ چشمانش به من چه ؟ آنچه که برای من مهم بود ؛ […]

داستان خواب گلسرخ در پخت و پز قسمت چهل و نهم

  نویسنده :چیستا یثربی منتشر :سهیلا ابراهیمی کانال تلگرام     از روزی که پیشنهاد مسابقه ی اسکیت را به محسن دادم ؛ یکی دو روزی غیب شد. به حامد سر نمی زد ؛ مگر آخر شب… دیگر هرگز ؛ شب نمی ماند. از آن روز ، تا روز مسابقه ؛ فقط به یک چیز […]

داستان خواب گلسرخ در پخت و پز قسمت چهل و نهم

  نویسنده :چیستا یثربی منتشر :سهیلا ابراهیمی کانال تلگرام     محسن فکر میکرد ؛ زندگی در یک اتاق ته شهر ؛ برای من فاجعه است…. گفتم : تو نمی دونی من تو چه شرایطی زندگی کردم ! گفت : پس تو چی می خوای از یه مرد؟! گفتم : همین که گفتم ؛ پیچک […]

داستان خواب گلسرخ در پخت و پز قسمت چهل و نهم

  نویسنده :چیستا یثربی منتشر :سهیلا ابراهیمی کانال تلگرام       آن روزها ؛ عقربه های ساعت مثل طناب دار بودند… تکان تکان می خوردند ؛ اعدامت می کردند ؛… لهت می کردند ؛… اما جلو نمی رفتند ؛ زمان نمی گذشت! محسن را کمتر می دیدم ؛ فقط در پیست اسکیت ؛ سلامی […]

مونا گلستانی نیک کلاس دسر آنلاین شعله شف
آرام حقیقی کلاس دسر آنلاین شعله شف
منصوره اشرف کلاس دسر آنلاین شعله شف
شیرین محمود زاده کلاس دسر آنلاین شعله شف
مهری افتخاری کلاس دسر آنلاین شعله شف

تمام حقوق این سایت محفوظ است ©